Strona główna
Klienci indywidualni
Przedsiębiorstwa
Rolnicy
Wspólnoty Mieszkaniowe
Programy 300+ 500+
Kontakt
Dzisiaj jest poniedziałek, 18 lutego 2019 roku.
 lista

KLIENCI INDYWIDUALNI 

Rachunek Oszczędnościowy PROFIT
 • przeznaczony jest dla Klientów, którzy cenią sobie możliwość deponowania swoich oszczędności na wysoko oprocentowanym rachunku przy zachowaniu stałego dostępu do nich. Możesz wybierać środki bez utraty odsetek.
 • opłata za prowadzenie wynosi 0 zł miesięcznie.

  PROFIT pozwala Ci zyskać:

 • Wysokie oprocentowanie środków
 • Możliwość wypłaty gotówki bez utraty naliczonych odsetek
 • Możliwość dokonywania wpłat uzupełniających w czasie trwania umowy rachunku..  Informacja dodatkowa o zapisach na wypadek śmierci

   Szanowni Państwo,
   W związku ze zmianami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 128) informujemy o możliwości wydania przez posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci oraz o treści Art. 56 w/w Ustawy.
   „Art. 56. 1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci – wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej (dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).
   2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust. 1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.
   3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.
   4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.
   5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.
   6. Osoby, którym na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci wypłacono kwoty z naruszeniem ust. 4, są zobowiązane do ich zwrotu spadkobiercom posiadacza.”


POBIERZ PLIKI:
TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA OSÓB INDYWIDUALNYCH
 prawy

 Liczba wyświetleń strony:181311 Copyright © BS Olecko
Przez korzystanie ze strony wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z Polityką Ciasteczek. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki.
Polityka prywatności